Anders Bergström


Anders Bergström (b. 1965) holds a permanent position as Associate Professor in History and Theory at the KTH School of Architecture, Royal Institute of Technology, Stockholm (2008/2010–). He also holds a PhD in History of Architecture from the same department (2001). His research focuses on the relation between architecture and the humanities, ranging from studies of individual architects, artists and art historians to museums, universities, heritage practices and national historiographies. He is currently running a project on Stockholm Public Library and its relation to the American ideal of liberal education.


Project(s)


Publications (since 2011)

2013
Anders Bergström, ”Beyond the Reflective Practitioner: Architecture and the Epistemological Turn”, Rethinking the Social in Architecture: The Reader, Stockholm: Architecture in Effect, 2013 (14–17).*
Anders Bergström, ”Bilden av Tessin och den nationella arkitekturen”, Konsten och det nationella: Essäer om konsthistoria i Europa 1850–1950, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2013 (210–223).
Anders Bergström, ”En färgstark debatt”, Kulturvärden, no. 1, 2013 (16).

2012
Anders Bergström, ”Architectural Education and the Formation of Architects”, Nordik 2012, Stockholm: Nordic Committee of Art History, 2012 (web publication of abstracts).*
Daniel Koch, Anders Bergström & Lars Marcus, ”Configuring Academia: Academic entities and spatial identities”, Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium, Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile (8147:1–21).*
Anders Bergström: ”Puts- och färgsättningshistorik”, Stockholms slott: Långsiktigt underhåll av fasader: Program för puts, Stockholm: Statens fastighetsverk, 2012 (1–30).

2011
Anders Bergström, ”Treasures from the Archive: Spektrum”, KTHA #2, Stockholm: KTH School of Architecture (22–25).*
Anders Bergström, ”Det moderna monumentet: Stadsbiblioteket och den historiska värderingen”,* Bebyggelsehistorisk tidskrift*, no. 62, 2011 (8–24).
Victor Edman & Anders Bergström, ”Moderna Kulturarv i offentlig miljö”, Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 62, 2011 (5–7).
Victor Edman & Anders Bergström (editors), Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 62, 2011 (1–100).
Anders Bergström (reviewer): ”Anna Ingemark Milos: Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet: En analys av arkitekturkritik i svensk press”, Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 61, 2011 (93–94).

Manuscripts

Anders Bergström, ”Architects in Formation: The Rise of Practice”.*
Anders Bergström, ”Architecture and the Epistemological Turn”.*
Anders Bergström, ”Educating Architects: A Professional Strategy”.*
Anders Bergström, ”Arkitektutbildningen och yrkesutvecklingen”.*