Karin Bradley


Karin Bradley, Assistant Professor in Urban Studies, PhD, MSc in Spatial Planning. The research concerns sociocultural perspectives on sustainable development, environmental justice, utopian thought and social movements. Bradley’s PhD thesis dealt with social justice and the political in the contemporary planning for sustainable urban development. She is the author of several book chapters, scientific and popular articles in the field of sustainable urban development, justice and difference. She teaches master courses at KTH, guest lectures at universities nationally and internationally and gives seminars for planning practitioners.


Project(s)


Publications (since 2011)

Bradley, K. & Hedrén, J. (eds.) (in press 2013) Green utopianism – Perspectives, politics and micro-practices, London: Routledge.*

Bradley, K. (in press 2013) “Open source practices – how peer-to-peer urbanism, hardware and consumption transform the economy” in Bradley, K. & Hedrén, J. (eds.) Green utopianism – Perspectives, politics and micro-practices. London: Routledge.*

Bradley, K. & Hedrén, J. (in press 2013) “Utopian thought in the making of green futures” in Bradley, K. & Hedrén, J. (eds.) Green Utopianism: Practices and perspectives. London: Routledge.*

Bradley, K., Hult, A. & Cars, G. (in press 2013) “From eco-modernizing to political ecologizing: Future challenges for the Green Capital” in Metzger, J. & Rader Olsson, A. (eds.) Sustainable Stockholm – Exploring urban sustainability through the lens of Europe’s greenest city. London: Routledge.*

Tunström, M. & Bradley, K. (in press 2013) “Opposing the postpolitical Swedish urban discourse” in Metzger, J., Oosterlynck, S. & Allmendinger, P. Planning Past Politics. London: Routledge.*

Bradley, K. (forthcoming 2013) ”Kollektiv konsumtion – från tvättstugor och bibliotek till klädotek och allmänna kontor” in Olsson, K. Nilsson, D. & Lindgren, K. (eds.) Det förflutna i framtidens stad: En bok om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.*

Bradley, K. (2013) “Ett hotat klimat behöver en ny ekonomi” in Dagens Nyheter. May 20, 2013.*

Bradley, K. (2012) “Understanding the Environment and Social Policy by Tony Fitzpatrick” review in Sustainability: Science, Practice & Policy, Vol. 8, Issue 1, pp. 116-117.

Bradley, K. (2012) ”Livet i miljonprogrammet – hållbarare än man kan tro” in Johansson, B. (red) Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla. Stockholm: Formas.*

Bradley, K. (2012) ”Uppror i det offentliga rummet”, i Arkitektur, nr 4, 2012.*

Bradley, K. (2012) ”Fildelning leder till sakdelning” i Grus & Guld, 2/2012.

Bradley, K. (2011) ”Arkitektur som en produkt som förvaltas gemensamt” i Arkitektur, sep 2011.*

Bradley, K. (2011) ”Hållbara städer i en framtid utan tillväxt” i Framtider - Institutet för Framtidsstudier, 1/2011.

Manuscripts

Bradley, K., Gunnarsson-Östling, U. & Schalk, M. “Futurist feminist political ecology – A rewriting of the vision of Stockholm 2030”.

Bradley, K. “Commoning – post-capitalist practices”.

Schalk, M., Gunnarsson-Östling, U. & Bradley, K. “Feminist eco-futures: Critical spatial practices”.