Carina Listerborn


Carina Listerborn, Professor in Urban Planning at the Department of Urban Studies, Malmö University. She finished her Ph.D. (“Safe City. Discourses on Women’s Fear in Research, Policy Development and Local Practice, in Urban Planning and Design”) in 2002 at Chalmers University, Gothenburg. Listerborn´s research focuses on social aspects on public spaces and urban development, including gendered and racialized urban conflicts. Her recent research focuses on housing inequalities and housing precariousness. She is one of the funders of the strong research environment CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub http://crushproject.se


Project(s)


Publications (since 2011)

Listerborn, C. (2015) Feminist struggle over urban safety and the politics of space, European Journal of Women Studies, DOI: 10.1177/1350506815616409

Baeten, G. & Listerborn, C. (2015) Renewing urban renewal in Landskrona, Sweden: pursuing displacement through housing policies, Geografiska Annaler B, 97 (3)

Listerborn, C. (2015) Geographies of the veil: violent encounters in urban public spaces in Malmö, Sweden, Social and Cultural Geography, Vol 16 (1), pp. 95-115

Listerborn, C. (2013) “Suburban women and the ‘glocalisation’ of the everyday lives: gender and glocalities in underprivileged areas in Sweden.” Gender, Place and Culture Vol. 20 (3): 290-312

Peer-reviewed book chapters and conference proceedings

Listerborn, C. & G. Baeten (2016) ”Landskronas vägval”: När bostäder åt alla blev ett kommunalt problem, in Ek, R & M Tesfahunen (red.), Den postpolitiska staden, Recito Förlag, Stockholm

Nilsson, A. & Listerborn, C. (2015) Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden, i 2014 års demokratiutredning, redaktör Daniel Lindvall.

Listerborn, C. (2015) Medborgarinflytande - om makt, genus och stadsutveckling, Medborgardialog – demokrati eller dekoration? Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen, (red) Teresa Lindholm, Sandra Oliviera och Sofia Wiberg, Stiftelsen Arkus och ARQ, Arkus #72, s. 65-84

Listerborn, C. (2014) Den osynliga våldsgeografin. Med en intersektionell blick på våldshandlingar i offentliga rum, i K. Sandell, M. Sager & N. Räthzel (red) Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap, Lund universitet, s. 153 – 162

Claesson, R. & Listerborn, C. (2013) ”Offentliga miljöers gestaltning ur ett medborgarperspektiv” Konsten att gestalta offentliga miljöer – samverkan i tanke och handling, Statens konstråd, Stockholm

Popoola, M. Listerborn, C. & Alwall, J. (2013) Migration och urbanitet, i Bo Petersson (eds) IMER idag, Liber förlag

Listerborn, C, Molina, I, & Mulinari, D, (red) (2011) Våldets topografier. Betraktelser över
makt och motstånd. Atlas Förlag, Stockholm

Listerborn, C. (2011) ”Den våldsamma integreringen; muslimska kvinnor i offentliga rum”, i
Vårt och andras våld. Nationen, staden och hemmet, Listerborn, C, Molina, I, & Mulinari, D, (red) Atlas Förlag, Stockholm.

Books, articles and book chapters

Listerborn, C. (2016) Myten om oseriösa fastighetsägare som orsak till utsatthet på hyresmarknaden, Mytboken kring bostadsfrågor, CRUSH (red) Dokument Press, Stockholm

Listerborn, C. (2015) Kreativt klassrum, Arkitektur

Listerborn, C, et.al. (red) (2014) Strategier för att hela en delad stad - samordnad stadsutveckling i Rosengård, Malmö, MAPIUS 16, Malmö Högskola

Listerborn, C. & Baeten, G. (2014) Medveten gentrifiering i Landskrona, i Gentrifieringens ABC, C. Wigerfelt (Red) alba.nu; http://www.alba.nu http://www.alba.nu/kategorier/teman/gentrifieringens-abc

Listerborn, C. (2014) Makten över produktionen av stadens rum – en genusfråga, PLAN

Listerborn, C. & Claesson, R. (2013) Kulturmiljöns sociala roll i hållbar stadsutveckling, i Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11, RAÄ.

Listerborn, C. & Claesson, R (2013) ”Att synas och ta plats i staden; Om medborgarinflytande i förändringsprocesser” i Konsten att gestalta offentliga miljöer – samverkan i tanke och handling, Statens konstråd

Listerborn, C. (2011) ”Möte mellan stadsfragment: Stråk förenar Malmös stadsdelar”, Miljöforskning. Formas tidning för ett hållbart samhälle, no.4

Book Reviews

Listerborn, C (2012) Review of Translocal Geographies. Spaces, Places, Connections Brickell, Katherine and Datta, Ayona (Eds) Farnham: Ashgate, 2011. European Planning Studies Vol. 20:3: 501 - 503,

Listerborn, C. (2011) Recension av Icke-medborgarskapets geografi, av Helena Holgersson, Sociologisk tidskrift, 48:4

Conference contributions

• NGM, (Nordic Geographers Meeting)Tallin, 15 – 19 Juni 2015
Paper: Resisting the neoliberal turn in Swedish housing provision (with Irene Molina)
Paper: Housing stories from the margin (with Guy Baeten)

• 2015: (with G. Baeten) Renewal urban renewal in Landskrona, Sweden: pursuing displacement through housing policies, AAG, Chicago, US

• 2014 AESOP Young Academic Conference, Göteborg, Sweden, Key note presentation

• 2014: (with I. Molina) Resisting the Neoliberal Turn in Swedish Housing Provision
XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan

• 2013: (with G. Baeten) Renewal urban renewal in Landskrona, Sweden: pursuing displacement through housing policies, IMISCOE, Malmö, Sweden

• 2012: (with I. Molina) The Topography of Violence: Flags, Tags and Veils in Sweden
ISA; Forum of Sociology; Social Justice and Democratization, Buenos Aires,Argentina

• 2011: (with G. Baeten) Crisis in the City: Emergency Urbanism; NGM (Nordic Geographers Meeting), Roskilde.

• 2011: (with K. Grundström) Transforming Dual Cities. A study of integrating sustainability through Urban Passages of Mobilitiy, EURA European Urban Research Association (Köpenhamn, DK)